Fitness

Tập luyện thể thao,  rèn luyện thể chất để có thể hình đẹp và sức khỏe tốt.

5 động tác tập thể dục vô dụng nhưng ai cũng làm

5 động tác tập thể dục vô dụng nhưng ai cũng làm

Trừ phi bạn muốn làm vận động viên thể dục chuyên nghiệp, 5 động tác sau đây khá vô dụng. Gập bụng Động tác truyền thống và rất phổ biến này cần được thay đổi. Theo nghiên cứu từ trường đại