Calisthenics

Calisthenics rèn luyện thể hình tương tự Gym nhưng có tính biểu diễn và năng động hơn. Dễ dàng tập luyện tại nhà, công viên hoặc bất kỳ đâu.