Thể hình

Thể dục thể hình gồm tổ hợp các bài tập riêng lẻ giúp cô lập và tăng tối đa kích từng nhóm cơ.