Thể hình

Thể dục thể hình gồm tổ hợp các bài tập riêng lẻ giúp cô lập và tăng tối đa kích từng nhóm cơ.

5 động tác tập thể dục vô dụng nhưng ai cũng làm

5 động tác tập thể dục vô dụng nhưng ai cũng làm

Trừ phi bạn muốn làm vận động viên thể dục chuyên nghiệp, 5 động tác sau đây khá vô dụng. Gập bụng Động tác truyền thống và rất phổ biến này cần được thay đổi. Theo nghiên cứu từ trường đại