Fitness

Tập luyện thể thao,  rèn luyện thể chất để có thể hình đẹp và sức khỏe tốt.